STREFA WYSTAW, POKAZÓW I TESTÓW

STREFA PRAKTYKA – KONSULTACJE, POKAZY I TESTY

Kongresowi jak co roku towarzyszyć będzie całodzienna wystawa FIRE SECURITY EXPO na której zostaną zaprezentowane systemy, technologie, debiuty i nowości tegorocznej edycji przygotowane przez wiodących producentów i dostawców rozwiązań i systemów bezpieczeństwa. Oprócz szeregu pokazów, testów będziesz mógł skonsultować projekt lub problem z rzeczoznawcą ds zabezpieczeń przeciwpożarowych, prawnikiem czy doradcą technicznym.

TO ZOBACZYSZ W STREFIE WYSTAW FIRE SECURITY EXPO:

Produkty UNIEPAL-DREW – lakiery ogniochronne do drewna i materiałów drewnopochodnych
PyroSim – symulator rozwoju pożaru
Symulacje rozwoju pożaru i pracy instalacji oddymiania
Pathfinder system opartym na algorytmach sztucznej inteligencji do ewakuacji ludzi z płonących budynków. Pozwala przewidywać zachowanie tłumu i pojedynczych osób, umożliwiając tworzenie złożonych scenariuszy ewakuacji oraz precyzyjne obliczenie czasu niezbędnego do opuszczenia zagrożonych pomieszczeń.
Ścienne płyty z ukrytym mocowaniem PWS2–MW–PL
Dachowe płyty PWD2–MW
Ścienne płyty z widocznym mocowaniem z wewnętrzna okładzina perforowaną PWS2–MWA–ST
Kluczowe przepisy w dziedzinie akustyki budowlanej w związku z nadchodzącą od 1 sierpnia 2024 zmianą w Warunkach Technicznych. Jak dostosować projekty architektoniczne do nowych wymogów? – prezentacja i konsultacje

Współpraca i koordynacja międzybranżowa na przykładzie środowiska programu Archicad i standardów OPEN BIM – prezentacja i konsultacje

Urządzenia smart home w ocenie bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych – prezentacja i konsultacje

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej stacji ładowania. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe stacji ładowania pojazdów elektrycznych – prezentacja i konsultacje

Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe z uwzględnieniem zmian przepisów techniczno-budowlanych od 1 sierpnia 2024 r. i 15 sierpnia 2024. – prezentacja i konsultacje

Nowoczesne metody detekcji w systemach sygnalizacji pożaru – prezentacja i konsultacje

Ochrona przed przepięciami w systemach sygnalizacji alarmu pożaru SAP – prezentacja i konsultacje