STREFA KONSULTACJI EKSPERCKICH

STREFA KONSULTACJI EKSPERCKICH, a w niej m.in.

 • miejsce spotkań ze specjalistami, ekspertami kongresu i rzeczoznawcami ds zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • miejsce spotkań z biegłymi sądowymi z zakresu pożarnictwa i budownictwa
 • porady prawników
 • porady projektantów i architektów
 • bezpłatne porady i wstępne konsultacje projektów pod względem ich  zgodności z nowymi wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
 • szkolenia z oprogramowania BIM, BMS, CFD oprogramowania do symulacji rozwoju pożaru w budynkach oraz transmisji dymu i toksyn
 • testy dronów w służbie bezpieczeństwa pożarowego i geodezji
 • porady w zakresie pozyskiwania funduszy na inwestycje i przygotowywania
 • porady w zakresie odszkodowań w związku z prowadzonymi inwestycjami, porady firm ubezpieczeniowych
 • przykłady błędnych zastosowań i sposoby ich rozwiązania
 • STREFA FIRE i SECURITY– pokazy, testy i ćwiczenia
 • STREFA PV I ELEKTROMOBILNOŚĆ – konsultacje
 • STREFA ATEX
 • STREFA BIM
 • i wiele innych

TO SKONSULTUJESZ W STREFIE EKSPERTA:

STANOWISKA KONSULTACYJNE

(bezpłatne porady, konsultacje w czasie trwania kongresu)

NCBR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Eksperci udzielą informacji w zakresie wsparcia działalności innowacyjnej

PKN Polski Komitet Normalizacyjny

Eksperci Sekcji Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz Sektorów Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego

GIP Główny Inspektorat Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy

Eksperci PIP (Sekcja Budownictwo, Sekcja Wypadkowa, Sekcja Prewencji)

udzielać będą porad technicznych i prawnych w zakresie ochrony pracy

SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej (niebawem Akademia Pożarnicza)

SGSP zaprezentuje bogatą ofertę dydaktyczną i naukowo-badawczą, a także Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych, Pojazdy, Drony, Robot wykorzystany przy pożarze Hali na Marywilskiej w Warszawie a Eksperci SGSP będą do Państwa dyspozycji w zakresie porad praktycznych z obszaru

Projektowanie i weryfikacja działania (analizy CFD) systemów wentylacji pożarowej w garażach z uwzględnieniem omówienia projektu pt. „Wytyczne projektowe – wentylacja strumieniowa garaży zamkniętych” opracowanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (obecnie Akademia Pożarnicza)

Ochrony przeciwpożarowej budynków z uwzględnieniem interwencji straży pożarnej

Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego SIBP-SFPE

mgr inż. poż. TADEUSZ CISEK
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, Prezydent SIBP-SFPE

Eksperci SIBP-SFPE – Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych będą udzielać porad w zakresie m.in.

Aranżacji powierzchni biurowych w budynkach w aspekcie ewakuacji, wyposażenia, wykończenia i wystroju wnętrz
Opracowywania scenariuszy pożarowych

CIOP-PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Eksperci Pracowni Ochrony Rąk i Nóg CIOP-PIB Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

Konsultacje w obszarze wymagań dotyczących parametrów ochronnych i użytkowych ochron rąk i nóg zgodnych
Doboru rękawic i obuwia ochronnego odpowiednich do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy
Doboru zakresu badań dla wyrobów zgłoszonych do certyfikacji
Sposobów znakowania wyrobów

UDT Urząd Dozoru Technicznego

Eksperci UDT ds. Rozwoju Elektromobilności udzielać będą porad technicznych i prawnych w zakresie elektromobilności i ochrony przeciwpożarowej stacji ładowania

       

mgr inż. JACEK PODYMA
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, Instytut Projektowania Bezpieczeństwa Pożarowego

Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe z uwzględnieniem zmian przepisów techniczno-budowlanych od 1 sierpnia 2024 r. i 15 sierpnia 2024.

Elektronicznego uzgadniania projektów pod względem ich zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej w związku z planowanym wejściem w życie Rozporządzenia MSWiA (Dz. U. poz. 1722, Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 oraz z 2023 r. poz. 1088)
Ochrony przeciwpożarowej w praktyce projektowej

Eksperci w dziedzinie szeroko pojętej akustyki architektonicznej w tym akustyki obiektów medycznych, Konsultanci Akustyczni Falcon Acoustics

Kluczowe przepisy w dziedzinie akustyki budowlanej w związku z nadchodzącą od 1 sierpnia 2024 zmianą w Warunkach Technicznych. Jak dostosować projekty architektoniczne do nowych wymogów?

Akredytowana Jednostka Inspekcyjna w zakresie instalacji przeciwpożarowych, bogate spektrum usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, systemów zabezpieczeń, cyberbezpieczeństwa oraz systemów informacyjnych na temat naturalnych zagrożeń.

Na stanowisku Sieć Badawcza Łukasiewicz Centrum Nowych Technologii w Budownictwie spotkasz ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, innowacyjnych materiałów termoizolacyjnych, pomiarów przewodności cieplnej,  monitoringu obiektów budowlanych oraz zdolnością systemów monitorujących do interakcji z użytkownikami i siecią energetyczną w celu zmniejszenia zużycia energii – zagadnienie inteligentnych budynków, w zakresie pianobetonu i możliwości jego zastosowania w szeroko rozumianej inżynierii lądowej, budownictwo efektywnego energetycznie i procesowo, prefabrykacji wielkoseryjnej budynków wielomieszkaniowych, innowacyjnych procesów formowania eko-elementów nowoczesnej architektury, nowoczesnych procesów produkcji płyt ściennych elewacyjnych nowej generacji, zastosowania odpadów laminatowych do produkcji polimerobetonu oraz 100% przetwarzania azbestu i innych odpadów w użyteczne materiały konstrukcyjne ale też wysokowytrzymałych i trwałych ogniowo betonów magnezowych i glinowych oraz kompozytów wielowarstwowych do budowy np. karoserii i kadłubów pojazdów. 

DAFA – Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad

mgr inż. ŁUKASZ OSTAPIUK
Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, Projektant, Ekspert Stowarzyszenia DAFA

Projektowanie systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych

Wpływ zmian aranżacji w obiektach produkcyjno-magazynowych na system oddymiania

Oddymianie hal przemysłowych i magazynów
Oddymianie wydzielonych na potrzeby najemnicy przestrzeni w istniejących obiektach produkcyjno-magazynowych
Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad
Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych
Jak przygotować dach pod odnawialne źródła energii? – bezpieczeństwo pożarowe

mgr inż. ADAM MASŁOWSKI
Projektant instalacji sanitarnych i przeciwpożarowych. Autor bloga poradnikprojektanta.pl

Bezpłatne porady z zakresu:

Praktycznych sposobów i zasad projektowania instalacji i sieci przeciwpożarowych, hydrantowych, tryskaczowych i zraszaczowych

Uzgadnianie projektów budowanych sieci i instalacji przeciwpożarowych w świetle najnowszych wymagań przepisów

 Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych | Rzeczoznawcy SITP w zakresie badania przyczyn pożarów

Bezpłatne porady z zakresu:

Ryzyka, ubezpieczenia, likwidacji szkód
Dokumentacji postępowania mającego na celu wskazanie przyczyny powstania pożaru wybranego obiektu. Opracowywanie tez głównych do opinii biegłego, konstrukcji opinii specjalistycznej. Temat bardzo trudny lecz niezwykle potrzeby z uwagi na coraz częstsze podejmowanie problemu przez organy i instytucje zlecające opiniowanie w zakresie oceny działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
Procedowania w kontekście ustalenia przyczyny powstania pożaru wybranego zdarzenia
Postępowanie likwidatora w zakresie polisy
Skutków prawnych mogących wystąpić w przypadku zaniechania, nieuwzględnienia bądź niewłaściwej interpretacji zebranych materiałów dowodowych
Wykorzystania dokumentacji działań ratowniczych w kontekście ustalania przyczyn powstawania pożarów
Bezpieczeństwa pożarowego hal przemysłowych i magazynów, parkingów podziemnych w kontekście elektromobilności w zgodzie z przepisami

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmian w programie do dnia wydarzenia

strzałka do góry