SEP

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz społeczeństwa oraz swoich członków od 1919 roku. SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się
z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

Członkami SEP mogą być osoby fizyczne i prawne. Zakres działalności SEP obejmuje: elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. Każda jednostka organizacyjna
w strukturze SEP działa na podstawie i zgodnie ze statutem SEP.

Rys historyczny: SEP kontynuuje rozpoczętą pod koniec XIX wieku działalność społeczną elektryków polskich, stymulującą rozwój elektryki na ziemiach polskich i sprzyjającą wykorzystaniu osiągnięć elektryki dla dobra Polski. Powstałe w 1919 roku Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich zmieniło w 1928 roku statut oraz nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich i stało się ośrodkiem jednoczącym elektryków. Działające mniejsze stowarzyszenia elektryków z własnej inicjatywy rozwiązały się, umożliwiając scalenie działalności i członkostwa w jednym stowarzyszeniu. Obecnie SEP podtrzymuje tradycje i wartości swych założycieli. Szczyci się nadal znaczącym dorobkiem naukowo-technicznym w zakresie tworzenia przepisów i norm w branży elektrycznej,  przystosowywaniem norm do wymogów Unii Europejskiej. SEP ma swój udział w tworzeniu Prawa energetycznego, zajmuje się promowaniem nowoczesnych rozwiązań i popularyzacji szeroko rozumianej elektryki na rzecz społeczeństwa i podmiotów użyteczności publicznej. Działa nieprzerwanie od 1919 roku.

Na koniec 2022 roku SEP to m.in.: 17 889 członków – osób fizycznych; 150 członków – osób prawnych; Biuro SEP w Warszawie, 50 oddziałów terenowych w całej Polsce i 26 ośrodków rzeczoznawstwa; 105 komisji kwalifikacyjnych (egzaminacyjnych); 2 główne podmioty działalności gospodarczej oraz kilka innych prowadzących działalność gospodarczą na szczeblu centralnym; 8 rad, 15 komitetów, 8 centralnych kolegiów sekcji,14 centralnych komisji, kilka tematycznych zespołów roboczych; 9 czasopism ogólnopolskich i kilka lokalnych oraz pozostałe jednostki specjalistyczne.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy: https://sep.com.pl

 

strzałka do góry