POLALARM

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM”

Historia naszego Stowarzyszenia, które powstało w 1992 roku bierze początek w latach 80-tych, kiedy utworzono dobrowolne porozumienie branżowe „Krajowy System Anty-Włamaniowy” (KSAW). Na tej podwalinie grupa inżynierów i techników polskich, tworząc i rozwijając młodą gałąź techniki, jaką były elektroniczne zabezpieczenia osób i mienia, postanowiła utworzyć ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych.

Członkowie Założycie Stowarzyszenia POLALARM, którzy spotkali się na Założycielskim Zjeździe w dniu 7 listopada 1992 r., to grupa pasjonatów i entuzjastów rozwoju, młodej wtedy dziedziny techniki, jaką były zabezpieczenia osób i mienia. Reprezentowali oni producentów, projektantów i instalatorów i tak też nazwali powstającą organizację: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych. Zjednoczyli się, by w nowych warunkach gospodarczych tworzyć branżę, reprezentować swoje interesy zawodowe.

Od 1994 roku, jako samorząd naukowo-techniczny staliśmy się członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz, jako samorząd zawodowy, w 1996 roku staliśmy się członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Jako członkowie obu organizacji,  przywiązujemy ogromną wagę do dbałości o wysoki poziom techniki, usług, etyki i wiarygodności zawodowej reprezentowanych przez nas firm.

Od 1994 r. kształcimy w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Systemów Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia oraz Zarządzania Bezpieczeństwem. Obecnie grupa Rzeczoznawców stanowi większość w naszym samorządzie. Jako Członek Federacji NOT, tytuł Rzeczoznawcy nadajemy na podstawie Uchwały Nr 20/98 Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w sprawie statusu rzeczoznawców i zasad organizacji rzeczoznawstwa przez stowarzyszenia naukowo-techniczne zrzeszone
w FSNT-NOT.

Przez wiele lat staraliśmy się szeroko rozpropagować usługi rzeczoznawcze świadczone przez powołane przez nas Biuro Usług Rzeczoznawczych i Konsultingowych (BURiK).

Nasze Stowarzyszenie ma znaczny dorobek w działalności normalizacyjnej. Byliśmy traktowani przez Polski Komitet Normalizacyjny, jako wiarygodny i kompetentny partner w działalności normalizacyjnej. W 1994 r. podpisaliśmy pierwszą umowę z PKN, jako pierwsi w branży bezpieczeństwa, na mocy której przez szereg lat prowadziliśmy Sekretariat Komisji Problemowej Nr 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu”. W 2003 r. PKN powołało Komitety Techniczne, wśród nich KT Nr 52, który kontynuował prace dotychczasowego NKP. Stowarzyszenie jest jego członkiem.

Stowarzyszenie POLALARM, dostrzegając potrzebę istnienia specjalistów na różnych szczeblach procesów projektowania, wykonawstwa i serwisowania systemów jak również zarządzania bezpieczeństwem obiektów, postanowiło wprowadzić nowe zawody dla naszej branży.

https://www.polalarm.org/

 

 

strzałka do góry