NOWOŚCI KONGRESU 2023 – Pierwszy w Polsce zbiornik poduszkowy ze świadectwem CNBOP-PIB. Przyjedź i zobacz na żywo

NOWOŚCI KONGRESU 2023 – Pierwszy w Polsce zbiornik poduszkowy ze świadectwem CNBOP-PIB. Przyjedź i zobacz na żywo

Zbiornik przenośny na wodę jako zbiornik całoroczny w ochronie przeciwpożarowej ze świadectwem CNBOP-PIB – to m.in. będziesz mógł zobaczyć podczas tegorocznego Kongresu Pożarnictwa na PGE Narodowy.

Partner Kongresu firma EXFLO specjalizuje  się w rozwiązaniach z zakresu “techtextill engineering”. Oferuje produkty wytworzone w oparciu o specjalistyczne tkaniny techniczne, które gwarantują wysoką jakość, wieloletnią żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Do grona głównych produktów Exflo należą przenośne, elastyczne zbiorniki, wanny wychwytowe do zabezpieczania niekontrolowanych wycieków, maty dźwiękochłonne do tymczasowej redukcji hałasu i zapory przeciwpowodziowe, które pozwalają szybko zabezpieczyć teren przed podtopieniami.

Na stoisku Exflo znajdziecie przenośny na wodę do celów przeciwpożarowych – Waterbase F. Zachęcamy do odwiedzenia stoiska i poznania elastycznych produktów – przenośnych zbiorników na wodę lub nawozy, wanien wychwytowych do zabezpieczania niekontrolowanych wycieków; mat dźwiękochłonnych do tymczasowej redukcji hałasu czy zapór przeciwpowodziowych, które chronią teren przed podtopieniami i powodziami.

 

Z Exflo będziecie mogli spotkać się podczas tegorocznego Kongresu 27 lipca 2023 na PGE NARODOWY


To było COŚ! Wielki powrót Kongresu Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2022 na PGE Narodowy! Dziękujemy za Waszą obecność!

 

Dzień z Bezpieczeństwem Pożarowym na PGE Narodowy za nami! Drodzy Partnerzy, Uczestnicy, Eksperci i Patroni FIRE SECURITY EXPO 2022 – DZIĘKUJEMY ZA WASZĄ OBECNOŚĆ!!!

Za nieocenione wsparcie, zaangażowanie, ogrom włożonej pracy i współtworzenie z nami tego wyjątkowego wydarzenia – dziękujemy wszystkim Partnerom, Patronom i Ekspertom Kongresu Pożarnictwa! Natomiast Wam, Drodzy Uczestnicy dziękujemy za tak liczną obecność, która przerosła oczekiwania nas wszystkich, zwłaszcza za zainteresowanie i szczególną aktywność zarówno w części merytorycznej jak i na stoiskach naszych Partnerów i Wystawców.

Mamy nadzieję, że 17 edycja Kongresu Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2022 na PGE NARODOWY pozostanie w Waszej pamięci na długo jako pożytecznie i przyjemnie spędzony czas! Dziękujemy za wspaniałą atmosferę, wszystkie gratulacje, ciepła słowa i dowody niezwykłej sympatii. Wkrótce zamieścimy fotorelację oraz prezentacje z wydarzenia! Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli po raz kolejny spotkać się z nami.

To dzięki Wam – Uczestnikom, Partnerom i Prelegentom – wspólnie tworzymy przestrzeń do budowania świadomości występujących zagrożeń i współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, ochrony osób i mienia w naszym kraju.

Jeszcze raz ogromne DZIĘKUJĘ! Do zobaczenia za rok!

Z pozdrowieniami i życzeniami odpoczynku pokongresowego

Ewa Dziatkowska
Creator, Koordynator Projektu
tel. 500 66 22 37
e-mail: e.dziatkowska@dndproject.com.pl


Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad (Wytyczne DAFA – Niezbędne źródło wiedzy) – 5 egz. czeka na Uczestników Kongresu

DAFA Partner Kongresu Pożarnictwa ufundował dla uczestników 5 egz. Wytycznych Bezpieczeństwo pożarowe dachów. Przyjdź na Kongres i wygraj!

Współczesne trendy zmieniają ryzyko pożarowe, dlatego poradnik prezentuje eksperckie podejście do tematyki pasów międzykondygnacyjnych, wymagań odnośnie przetrwania elewacji, ścian oddzielenia przeciwpożarowego dochodzących do elewacji, usytuowania budynków między sobą, przejść instalacyjnych przez ściany itp.

Publikacja zawiera zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, skupiając się na schematach i rysunkach.

Publikację opracował zespół redakcyjny Grupy Merytorycznej PPOŻ. – Krzysztof Bagiński (Mercor) i Monika Hyjek (ROCKWOOL) przy współpracy ekspertów zewnętrznych Tomasza Drzymały (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) i Roberta Kuczkowskiego (PZU LAB).

W prace redakcyjne włączyli się również: Maria Dreger, Eliza Gissel (Pruszyński), Piotr O. Korycki (Pruszyński), Sławomir Urban (Blachprofil 2), Monika Wójcik (Blachprofil 2).

Opracowanie stworzone przez praktyków dla praktyków określa jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców.

Znajomość zapisów z wytycznych pozwoli ograniczyć ryzyko pożarowe, stąd publikację polecamy jako wsparcie merytoryczne dla architektów, projektantów, konstruktorów, producentów, inwestorów, rzeczoznawców i ekspertów budowlanych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także właścicieli i zarządców budynków.

Intencją autorów było stworzenie narzędzia i źródła rzetelnej wiedzy w codziennej pracy uczestników procesu budowlanego.


Wytyczne DAFA – Bezpieczeństwo pożarowe dachów (Niezbędne źródło wiedzy) – 5 egz. czeka na Uczestników Kongresu

DAFA Partner Kongresu Pożarnictwa ufundował dla uczestników 5 egz. Wytycznych Bezpieczeństwo pożarowe dachów. Przyjdź na Kongres i wygraj!

Bezpieczeństwo pożarowe stanowi obecnie jeden z najważniejszych wymogów, jakie stawiane są budynkom. Znajomość zagadnień związanych z ochroną pożarową ma kluczowy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i w późniejszym okresie eksploatacji budynku.

Mając na uwadze ciągłe aktualizowanie przepisów w tej materii, konieczna jest wymiana poglądów i dyskusja na temat różnych rozwiązań obejmująca doświadczenia uczestników procesu budowlanego.

Wielość źródeł informacji, tj. rozporządzeń, norm, wytycznych i instrukcji sprawia, że pole do interpretacji obowiązujących wymagań i przepisów jest bardzo szerokie. Wobec tego Stowarzyszenia DAFA w ramach Grupy Merytorycznej PPOŻ. przystąpiło do opracowania praktycznych wytycznych określających jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dachów, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców.

Niniejsza publikacja jest autorskim opracowaniem zespołu specjalistów, wywodzących się z firm członkowskich Stowarzyszenia.

Zespół redakcyjny tworzą: Krzysztof Bagiński (Mercor), Natalia Bejga (DWD Bautech), Maria Dreger (Rockwool), Monika Hyjek (Atlas Ward Polska).

W prace redakcyjne włączyli się również: Renata Ciszewska (Styropmin), Eliza Gissel (Pruszyński), Jacek Lebek (Tyron), Piotr O. Korycki (Pruszyński), Grzegorz Rak (Balex Metal), Maciej Runka (Bauder), Edyta Sauć (Swisspor), Jacek Szumiel (Soprema), Tomasz Wehowski (Iso-Chemie), Robert Mróz (DWD Bautech).

Intencją autorów jest, by wytyczne te stanowiły merytoryczne wsparcie dla wykonawców, architektów, projektantów, konstruktorów, producentów, inwestorów, rzeczoznawców, a także specjalistów prowadzących i kontrolujących procesy budowlane.

Publikacja zawiera podstawowe informacje: definicje, przepisy techniczno-budowlane, klasyfikacje ogniowe dla całych elementów i komponentów, wymagania i praktyki ubezpieczycieli.

Część praktyczna omawia tematykę dachów, skupiając się na projektowaniu w kontekście dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców oraz interpretacji szczególnych przypadków. Zawiera również zestawienie rozwiązań dachów wraz z klasyfikacjami ogniowymi.

W zamyśle autorów publikacja zostanie rozszerzona o zakres ścian.

Mamy nadzieję, że wykorzystanie w praktyce wiedzy z wytycznych wpłynie na zwrócenie większej uwagi na dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej.

W konsekwencji publikacja przyczyni się do podniesienia świadomości dotyczącej  sposobów zapobiegania ryzyku pożaru i bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Dziękujemy DAFA 🙂


Samochodowa Płachta Gaśnicza – zabezpieczanie samochodów w tym samochodów elektrycznych

Przyjdź na kongres na pokaz Samochodowej Płachty Gaśniczej – wielkogabarytowy koc gaśniczy do gaszenia, zabezpieczania samochodów w tym samochodów elektrycznych, którego odporność na temperaturę została sprawdzona laboratoryjnie i wynosi 1000 °C obciążenia ciągłego, do tego płachta jest szczelną tkaniną, która praktycznie odcina rozprzestrzenianie się dymu.

Pokaz przygotowała firma Armatec, która od prawie 10 lat dostarcza wysokiej klasy wyposażenie oraz rozwiązania dla straży pożarnej. Zespół Armatec to wysoko wykwalifikowani i przede wszystkim doświadczeni pasjonaci, śledzący najnowsze trendy na światowych rynkach. Kluczem do sukcesu jest bieżąca analiza potrzeb strażaków i oferowanie jedynie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań, opartych na najnowszych technologiach, opracowanych przez światowych liderów branży tak by każdy oferowany przez nas sprzęt zapewniał jakość, komfort i bezpieczeństwo.

Na stoisku oprócz koca gaśniczego zobaczycie m.in.

– kamery termowizyjne

– aparaty ucieczkowe Interspiro

Celem Armatec oprócz wyposażania strażaków w najlepszy sprzęt jest również budowanie ich świadomości i edukacja. Z dumą reprezentujemy w Polsce takie marki jak Seiz, Tipsa, Nightstick, Interspiro, Cold Cut Cobra, Bullard, Cestus, YDS, Jolly, Padtex czy KTH Chem oraz wielu innych.


Spora dawka nowości! Sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie w tym roku!

Co w tym roku? Jak zawsze spora dawka nowości i rozwiązań, a także konfrontacja przepisów z praktyką, najbardziej problematyczne zagadnienia z punktu widzenia spełnienia nowych wymagań ochrony przeciwpożarowej… Sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie na ten dzień!

Kongres to duża dawka wiedzy i praktyki:

 • Ścieżki tematyczne dostosowane do aktualnie zmieniających się przepisów prawa i kierunków zmian w gospodarce
 • Zapowiadane zmiany przepisów – co nas czeka na jesieni 2022?.
 • Wyzwania cyfryzacji procesu budowlanego w ochronie przeciwpożarowej – BIM i nie tylko
 • Zrównoważone niskoemisyjne budownictwo czy branża ochrony przeciwpożarowej jest na to przygotowana?
 • Trudne tematy: stanowiska odbiorowe organów Państwowej Straży Pożarnej oraz nowe wymagania przepisów a współpraca projektanta, inwestora i wykonawcy z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Elektromobilność, fotowoltaika a bezpieczeństwo pożarowe obiektów – jak prawidłowo zaprojektować lub zmienić sposób użytkowania?
 • Nowe wytyczne projektowania systemów systemów sygnalizacji pożaru…

to tylko kilka zagadnień które na Was czekają! Zobacz program wydarzenia


Wybór sprzętu; Bądź gotowy(-a) na każde wezwanie

Nasz świat liczy na ochronę zapewnianą przez strażaków i ratowników. Najważniejszy jest dobór sprzętu, który może pomóc w ochronie zarówno przed bezpośrednimi, jak i długoterminowymi zagrożeniami związanymi z wykonywaną codziennie pracą. 3M™ Scott™ Fire & Safety przygotowało najnowsze propozycje dla służb ratowniczych, strażaków ale nie tylko!

Szukasz ODO do ratowniczych lub przemysłowych rozwiązań?

Poznaj informacje na temat aparatów z dopływem powietrza i rozwiązań ucieczkowych 3M

Przyjdź na kongres i przetestuj! Sprzęt przeciwpożarowy i strażacki

 • Aparat powietrzny z maską z wbudowanych systemem termowizyjnym i systemem komunikacji EPIC 3 wraz z butlą 379 bar. – nowość
 • Termokamera V320
 • Aparaty ucieczkowe serii ELSA
 • Różne wersje aparatów powietrznych z serii Propak


strzałka do góry